لطفا کمی صبر کنید

ترامپ از علاقه معترضان به خود خبر داد!

رئیس جمهور آمریکا در رابطه با معترضان خیابان های لندن گفت: آنها (معترضان) خیلی مرا دوست دارند!