لطفا کمی صبر کنید

حرکت میلیونها زائر به سمت حرم مطهر امام حسین نشانه ثبات عراق است

رهبر جریان حکمت ملی عراق حرکت میلیونها زائر به سوی حرم مطهر امام حسین(ع) را نشانه ثبات این کشور دانست.