لطفا کمی صبر کنید

الشباب مسئولیت انفجارهای موگادیشو را برعهده گرفت

- مهر نوشت: گروهک تروریستی الشباب مسئولیت انفجارهای دوگانه امروز در «موگادیشو» پایتخت سومالی را برعهده گرفت.