لطفا کمی صبر کنید

حزب الله و اسرائیل قدرت اطلاعاتی خود را به رخ هم کشیدند

حزب الله با انتشار تصاویر هوایی از شهرک ها، سرکشی مقامات اسراییلی در مرز و جلسات ستادی ارتش اسراییل پاسخ انتشار تصاویر برخی فرماندهان حزب الله را با لباس شخصی توسط این رژیم را داد.