لطفا کمی صبر کنید

کدام کشور بیشترین میزان رضایت از دموکراسی را دارد؟

در پژوهشی از مردم کشورهای مختلف راجع به میزان رضایت مندیشان از روش دموکراسی حاکم بر کشورشان سوال پرسیده شده است که نتایج آن در قالب یک تصویر منتشر شده است.