لطفا کمی صبر کنید

یورش شهرک نشینان صهیونیست به منطقه ای در الخلیل

شهرک نشینان صهیونیست با یورش به روستای ام الخیر واقع در شرق یطا از ساکنان این روستا خواستند یکی از بناهای قدیمی واقع در این منطقه را خراب کنند.