لطفا کمی صبر کنید

تظاهرات علیه فساد مالی مقامات دولتی باکو

مخالفان دولت جمهوری آذربایجان علیه فساد مالی مقامات این کشور تظاهرات کردند.