لطفا کمی صبر کنید

محکومیت فعال زن بحرینی و پسرش به زندان

فعال زن بحرینی و پسرش هر یک به سه سال زندان محکوم شدند.