لطفا کمی صبر کنید

تشدید نگرانی مسکو از اقدامات ناتو

نگرانی مسکو از نفوذ ناتو به مرزهای غربی روسیه در حال افزایش است.