لطفا کمی صبر کنید

روزانه 150 جرم اینترنتی در انگلیس

جرایم اینترنتی شامل آزار و تهدید دیگران، سوء استفاده جنسی از کودکان و باج خواهی اینترنتی در انگلیس، رو به فزونی است.