لطفا کمی صبر کنید

دلیل بسته شدن حساب توییتری ترامپ!

توییتر می گوید اوایل امروز حساب کاربری دونالد ترامپ توسط کارمند این شبکه اجتماعی سهوا بمدت 11 دقیقه غیر فعال شد.