لطفا کمی صبر کنید

پيشنهاد مقام های كردستان عراق برای استقرار نيروی مشترك با ارتش عراق در مرزهای تركيه

مقام‌های منطقه کردستان عراق پیشنهاد کردند یک نیروی مشترک از این منطقه و ارتش عراق در مرزهای ترکیه مستقر شود.