لطفا کمی صبر کنید

گروگان‌گیری در شهر هول انگلیس

منابع انگلیسی از گروگان‌گیری در شهر 'هول' واقع در غرب این کشور خبر دادند.