لطفا کمی صبر کنید

نیروی هوایی آمریکا از تمرین دو بمب افکن‌ در نزدیکی شبه جزیره کره خبر داد

نیروی هوایی آمریکا می گوید تمرین انجام گرفته در شبه جزیزه کره از قبل برنامه ریزی شده بود و « پاسخی به هیچ رویداد کنونی نبود.