لطفا کمی صبر کنید

وقوع انفجار در شهر «مالمو» سوئد

یکی از کاربراین شبکه اجتماعی در توئیتر نوشته این دوازدهمین مورد انفجار در شهر «مالمو» در 24 روز گذشته است.