لطفا کمی صبر کنید

تعدادی از اعضای حزب کارگران کردستان در جنوب شرق ترکیه کشته شدند

19 عضو حزب کارگران کردستان (پ ک ک) در استان حکاری ، 11 نفر در استان سرناک و 9 نفر در استان تونجلی کشته شدند.