لطفا کمی صبر کنید

سازمان ملل مجوزهای کشتی‌های عازم یمن را معلق کرد

سازمان ملل مجوزها برای کشتی‌های عازم یمن را معلق کرده و از تمامی کشتی‌هایی که در بنادر دریای سرخ در این کشور پهلو می‌گیرند خواسته فوراً منطقه را ترک کنند.