لطفا کمی صبر کنید

یک نظامی سعودی در «قطیف» هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد

رسانه های عربستانی گزارش دادند که یک نظامی این کشور در استان شرقیه و در شهر قطیف مورد هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شده است.