لطفا کمی صبر کنید

وزیرامور خارجه روسیه بر دیپلماسی مردمی در خصوص بهبودی روابط روسیه با کشورهای غربی تاکید کرد

لاورف: بر این باورم که نتایج این همایش ازجمله تاسیس انجمن بین المللی دوستان کریمه به شناسایی توانایی ها و ظرفیت های این منطقه به سرمایه گذاران خارجی کمک کند.