لطفا کمی صبر کنید

دستور سازمان ملل به کشتی‌های پهلوگرفته در یمن

سازمان ملل مجوزها برای کشتی‌های عازم یمن را معلق کرده و از تمامی کشتی‌هایی که در بنادر دریای سرخ در این کشور پهلو می‌گیرند خواسته فورا منطقه را ترک کنند.