لطفا کمی صبر کنید

تیراندازی به مقر حزب سوسياليست يونان

یک منبع پلیس یونان اعلام کرد فرد ناشناسی شامگاه دوشنبه به طرف نیروهای ضد شورش که در برابر مقر حزب سوسیالیست مخالف یونان موسوم به پاسوک در مرکز آتن نگهبانی می دادند، تیراندازی کرد اما در این تیراندازی به کسی آسیبی نرسید.