لطفا کمی صبر کنید

عربستان: اقدامات حزب الله عليه عربستان سعودی در حكم اعلام جنگ از سوی حزب الله و لبنان است

یک وزیر عربستان سعودی گفت: " اقدامات متجاوزانه حزب الله علیه عربستان سعودی در حکم اعلام جنگ از سوی حزب الله و لبنان است".