لطفا کمی صبر کنید

الجبیر : سعد حریری  دربازداشت نیست

عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی ادعای بازداشت سعد الحریری نخست وزیر لبنان را رد کرد.