لطفا کمی صبر کنید

اسلام آباد آماده مذاکره با تهران برای ایفای نقش خود در تامین امنیت افغانستان است

رئیس کمیته روابط خارجه پارلمان پاکستان اعلام کرد: اسلام آباد آماده مذاکره با تهران برای ایفای نقش خود در تامین امنیت افغانستان است.