لطفا کمی صبر کنید

حزب مردم دیگر اجازه تقلب در انتخابات پاکستان را نخواهد داد

رئیس جمهور سابق پاکستان اعلام کرد: حزب مردم دیگر اجازه تقلب در انتخابات پاکستان را نخواهند داد.