لطفا کمی صبر کنید

رزمایش نیروی دریایی کره جنوبی با ۳ ناوگروه هواپیمابر آمریکا

غرب اقیانوس آرام به مدت ۴ روز جولانگاه ۳ ناوگروه هواپیمابر آمریکا و ۷ رزم‎ناو کره جنوبی در زورآزمایی علیه کره شمالی خواهد بود.