لطفا کمی صبر کنید

سعودی ها چه آشی برای لبنان پخته اند؟

اعلام استعفای سعد حریری از نخست وزیری لبنان که به طور آشکار با نظر عربستان سعودی انجام شد، منجر به گمانه زنی های رسانه ای بسیاری در مورد این شده.