لطفا کمی صبر کنید

شکست طرح آمریکا برای ضربه زدن به لبنان

مشاور رسانه ای رئیس جمهور لبنان از ناکامی طرح مورد نظر بخشی از دولت آمریکا برای ضربه زدن به لبنان خبر داد.