لطفا کمی صبر کنید

پیام همدردی مقامات کشورهای جهان به ایران

مقامات کشورهای مختلف جهان در پی زلزله در غرب ایران، با ارسال پیام هایی با ملت و دولت ایران ابراز همدردی کردند.