لطفا کمی صبر کنید

افزایش رفتار خشن پلیس انگلیس با کودکان

آمار جدید نشان می دهد هزاران کودک و نوجوانی که مراکز بازپروری نگاهداری می شوند، بر اثر فشارهای فیزیکی شدید دچار آسیب دیدگی شده اند.