لطفا کمی صبر کنید

نبود آب آشامیدنی در ۳ استان بزرگ یمن

صلیب سرخ جهانی از نبود آب آشامیدنی در سه استان بزرگ یمن خبر داد.