لطفا کمی صبر کنید

ترکیه به دنبال تمدید حالت فوق‌العاده

دولت ترکیه به دنبال تمدید حالت فوق‌العاده در این کشور پس از کودتای نافرجام سال گذشته است.