لطفا کمی صبر کنید

حل و فصل 93 کیلومتر اختلاف مرزی دوشنبه و تاشکند در آینده نزدیک

رئیس اداره منابع طبیعی تاجیکستان گفت: اختلافات مرزی «دوشنبه» و «تاشکند» تنها در 93 کیلومتر است که به زودی این اختلاف نیز برطرف خواهد شد.