لطفا کمی صبر کنید

17 مجروح درپی انفجار بمب در مسیر نظامیان ترکیه

17 نظامی ترکیه درپی انفجار بمب در کنار جاده، مجروح شدند.