لطفا کمی صبر کنید

نبرد شدید نیروهای مورد حمایت ترکیه با کردهای مورد حمایت آمریکا

برخی منابع سوری از آغاز حملات نیروهای مورد حمایت ترکیه ضد کردهای مورد حمایت آمریکا در حومه شمالی حلب و نبردی سنگینی که در این مناطق میان طرفین در جریان است، خبر دادند.