لطفا کمی صبر کنید

در میان مناقشات، اندونزی نام بخشی از دریای چین جنوبی را تغییر داد

اندونزی نام بخشی از منطقه اقتصادی اختصاصی در دریای چین جنوبی را با وجود مناقشات موجود بر سر این مناطق که مورد ادعای دولت پکن نیز است،‌ تغییر داده است.