لطفا کمی صبر کنید

روسها مواضع داعش را در حومه حمص بمباران کردند

بین الملل: جنگنده های روسی مواضع داعش را در اطراف السخنه در حومه حمص بمباران کردند.