لطفا کمی صبر کنید

آسیب‌های اقتصادی بریگزیت بر شهروندان انگلیسی

یک پژوهش در انگلیس نشان داد که چطور رای مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا آسیب‌های اقتصادی به همراه داشته و موجب کاهش ارزش واحد پول پوند و افزایش چشمگیر تورم شده است.