لطفا کمی صبر کنید

دبیرکل اتحادیه عرب وارد بیروت شد

دبیرکل اتحادیه عرب امروز(دوشنبه) برای دیدار با مقامات لبنانی وارد بیروت شد.