لطفا کمی صبر کنید

کارنامه ناموفق ماموریت صلح‌بانی سازمان ملل در سراسر جهان

ناکامی صلح‌بانان سازمان ملل در بوسنی و روآندا بر عملیات صلح سازمان ملل در سراسر جهان تا به امروز سایه افکنده است. سازمان ملل برای مقابله با این موضوع تلاش بسیار کرده اما ظاهرا هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.