لطفا کمی صبر کنید

تجارت جدید دیپلمات‌های اروپایی؛ فروش مشروبات الکلی در بازار سیاه افغانستان

اتحادیه اروپا اعلام کرد که فروش مشروبات الکلی دیپلمات‌های خارجی به ویژه اروپایی در بازار سیاه افغانستان را بررسی می‌کند.