لطفا کمی صبر کنید

فشار وزرای بریتانیایی به ترزا می بر سر غرامت ۵۲ میلیاردی برگزیت

امروز کمیته کابینه ترزا می قرار است بر موضوع هزینه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تمرکز کند.