لطفا کمی صبر کنید

افزایش فشارهای کنگره آمریکا علیه داماد ترامپ

کمیته قضایی سنای آمریکا می‌گوید داماد ترامپ، آنچنان که مورد انتظار است در پرونده مداخله احتمالی روسیه در انتخابات با بازپرسان همکاری نکرده و اسناد درخواست شده را ارائه نمی‌دهد.