لطفا کمی صبر کنید

وزیر کشور پاکستان پس از شکست مذاکره با اعتصاب کنندگان بار دیگر تهدیدها را آغاز کرد

وزیر کشور پاکستان با بیان اینکه دولت این کشور در حال نشان دادن صبر و حوصله زیادی است، اعلام کرد: هر زمان اراده کنیم از قدرت استفاده خواهیم کرد.