لطفا کمی صبر کنید

دادگاه فدرال عراق، حکم غیرقانونی بودن همه‌پرسی اقلیم کردستان را صادر کرد

دادگاه عالی فدرال عراق، به صورت رسمی، حکم غیرقانونی بودن همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان را صادر کرد.