لطفا کمی صبر کنید

«مهم‌ترین‌های هفته»؛ از تعیین تکلیف فرزندان دوتابعیتی تا «ساماندهی اشتغال» و عنوانی که نان استادکاران افغانستانی را آجر کرد

بسته خبری «هفت روز با مهاجرین» مروریست بر آنچه در هفته گذشته در جامعه مهاجر رخ داده، از خبرهایی خوش در ارتباط با تعیین تکلیف فرزندان دوتابعیتی تا روزهای سخت در انتظار استادکاران ساختمان افغانستانی...