لطفا کمی صبر کنید

ازبکستان دارای کمترین تهدیدات تروریستی در جهان

بر اساس گزارش سالانه مؤسسه اقتصاد و صلح درباره شاخص جهانی تروریسم، ازبکستان در رده کشورهای دارای کمترین تهدیدات تروریستی قرار دارد.