لطفا کمی صبر کنید

دادگاه عالی فدرال عراق نتایج همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان را باطل کرد

دادگاه عالی فدرال عراق، رسماً حکم غیرقانونی بودن همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان را صادر و نتایج آن را لغو کرد.