لطفا کمی صبر کنید

موشک‌های کره‌شمالی احتمالا به زودی قابلیت دسترسی به خاک آمریکا را خواهند داشت

سازمان جاسوسی کره جنوبی گفت موشک‌های کره شمالی به زودی توسعه یافته و احتمالا قابلیت رسیدن به خاک آمریکا را به دست می‌آورند.