لطفا کمی صبر کنید

صدور حکم بازداشت 134 مظنون به ارتباط با جنبش گولن در ترکیه